Color

DUŽINA NAJMA

Minimalna dužina najma je 1 dan (24h). Vreme preuzimanja i vraćanja vozila moraju biti isti, uz toleranciju od 120 minuta zakašnjenja uz dozvolu rent a car agencije.
Po isteku ovog prekoračenja dolazi do zaračunavanja novog dana najma vozila. Ukoliko zakupac skrati ugovoreni period najma, Galaxy pro rent a car Beograd zadržava pravo da naplati penale u visini do 2 dana najma. Produžetak najma se mora blagovremeno prijaviti i može se produžiti samo u slučaju da službenik to dopusti. Cena najma se određuje na osnovu broja dana koji je zaključen ugovorom. Svaki produžetak se naplaćuje po istoj ceni iz ugovora koji je prethodno sklopljen.