Color

OBAVEŠTENJE TOKOM KORIŠĆENJA VOZILA

– Za prekršaje i kazne kao i parkiranja tokom iznajmljivanja koje su posledica kršenja saobraćajnih propisa Republike Srbije su isključivo odgovornost zakupca. Zakupac je dužan da se sam upozna sa Zakonom o saobraćaju Republike Srbije ili Zakonom  o saobraćaju države u koju putuje sa vozilom Galaxy Pro rent a car agencije.
– Lične stvari i prtljag nisu osigurani i ne  preporučujemo da se takve stvari drže u automobilu kada su parkirana.
– GPS navigaciju nemojte držati na vetrobranskom staklu u parkiranom vozilu ili ako niste u vozilu.
– Potrošeno gorivo plaća zakupac i duzan je da dostavi račune za gorivo u slučaju kvara na vozilu.